დ.მორისს | დამფუძნებელი

ბატონ  მორისს გააჩნია მრავალწლიანი გამოცდილება ინფრასტრუქტურისა და ფართომასშტაბიანი პროექტების მიმართულებით. მას აქვს ოც წლიანი გამოცდილება მართვისა და  მარკეტინგის მიმართულებითით.   ამ წლების განმავლობაში ბატონ მორისს დაუგროვდა დიდი კავშირების ქსელი.   წამყვანი კომერციული საწარმოების განსაკუთრებული მიღწევები არის მისი წარმატების აბსოლიტური მაჩვენებელი.

 

საწყის ეტაპზე იგი მოღვაწეობდა ლონდონში, საიდანაც მოგზაურობდა მთელს მსოფლიოში ბიზნეს შესაძლებლობების გასაცნობად და განახორციელა წარმატებული პროექტები სამზე მეტ კონტინენტზე.რამოდენიმე   წელიწადი კონსულტაციას უწევდა  რუსეთის რკინიგზის კომპანიას და ჩეხეთის რესპუბლიკის რკინიგზის კონპანიას  სადაც მან დააგროვა   მნიშვნელოვანი გამოცდილება ინფრასტრუქტურის მრეწველობაში.შემდგომში მან განაგრძო საქმიანობა სოფლის მეურნეობის მიმართულებით.

კერძოდ ბატონი მორისი უზრუნველყობს თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვას, რათა დაეხმაროს განვითარებადი ქვეყნების სასოფლო სამეურნეო ინდუსტრიის მოთამაშეებს.

დღეს ბატონი მორისი არის კომპანის სილქ უოთერ გრუპის სულისჩამდგმელი.
იმ შეხედულებების მიხედვით, რომელიც ბატონ მორისს გააჩნია კვების ტექნოლოგიების მიმართ, მიიჩნევა რომ მას შეუძლია გააუმჯობესოს სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიები განვითარებად ქვეყნებში. ამაში ერთ-ერთი მოწინავე ადგილი უჭირავს სილქ უოთერ გრუპს, აზიის და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების სოფლის მეურნეობის განვითარებაში

ბატონი მორისი ფლობს სამართლისა  და ბიზნესის მართვის დიპლომებს.

გ.ბილისეიშვილი |

ა.აუნინს |ტექნიკური დირექტორი

ა. აუნინს აქტიურადაა ჩართული სოფლის მეურნეობის სექტორში ბოლო 20 წლის მანძილზე. იგი ხელმძღვანელობდა დიზაინის გუნდს და შეიმუშავა ახალი კონცეფციები სოფლის მეურნეობის დარგში ევროპის მრავალ ქვეყანაში. მას აქვს  ბოსტნეულის, მწვანილის და ყვავილების  კულტივაციისა და მოყვანის მრავალწლიანი გამოცდილება.  ის არის სოფლის მეურნეობის დარგის ერთ ერთი  წამყვანი სპეციალისტი. ა.აუნინს ხელმძღვანელობს პროფესიონალი ექსპერტებით დაკომპლექტებულ გუნდს რათა ხელი შეგიწყოთ, თქვენს ტერიტორიაზე, თქვენს საჭიროებაზე  მორგებული გადაწყვეტილებების მიღებაში

სილქ უოთერ გრუპში გაწევრიანების დღიდან, ბატონ. აუნინს აქვს დაგეგმილი და რიგი განხორციელებული პროექტები.  მან შეიმუშავა ახალი პროექტები ადგილობრივ და უცხოურ კომპანიებთან და ასოციაციებთან ერთად.

მისი ცოდნა  და მართვის უნარები ერთად წარმოადგენენ სილქ უოთერ გრუპის გუნდის წევრობის უმნიშვნელოვანეს და განუყოფელ  ნაწილს

გ.კანეპსი| VP მარკეტინგი და ბიზნესის განვითარება

გ.კანეპს არის საერთაშორისო მარკეტინგის სპეციალისტი.

ბოლო 10 წლის მანძილზე მან წარმატებით დაგეგმა და განახორციელა   ფართომაშტაბიანი აგრო ბიზნეს პროექტები.

მისი განსაკუთრებული მარკეტინგისა და განვითარების უნარი, ასევე მისი ქარიზმატული  ხასიათი, ხედვა და გაყიდვების ცოდნა გახდა სილქ უოთერ გრუპში მისი წარმატების განმსაზღვრელი.

როგორც კომპანია სილქ უოთერ გრუპის  მარკეტინგისა და ბიზნესის განვითარების ექსპერტი, ბატონი კანეპსი მზადაა კომპანიის კლიენტებს მათი მოთხოვნებისა და განსხვავებული საჭიროებების   შესაბამისად დაეხმაროს  გადაწყვეტილების მიღებაში.