სასწავლო პროგრამები

იყო წარმატებული ფერმერი, დღეს ბევრად უფრო რთული პროფესიაა ვიდრე ის იყო  წარსულში. დღეს ფერმერებს  სასოფლო სამეურნეო ცოდნის გარდა  სჭირდებათ მარკეტინგის და სხვა დამატებითი ტექნოლოგიების ცოდნა, რათა გამოირჩეოდნენ სხვებისაგან.

თანამედროვე ტექნოლოგიების, ტექნიკის და პროდუქტის სიახლეების, ბაზრის მოთხოვნების მიყოლა საკმაოდ რთულია და ხშირ შემთხვევაში ერთი ადამიანისათვის შეუძლებელი. ამის გამო ხშირად ფერმერებს უჭირთ მუდმივად ცვალებადი და ახალი გარემოსთვის ფეხის აყოლა.

სწორად მსგავს სიტუაციებში, ჩვენი გუნდი გთავაზობთ  სასწავლო პროგრამებს.

ჩვენი სასწავლო პროგრამები და ჩვენი სპეციალისტთა გუნდი დაეხმარება ფერმერებს სპეციალურად მათ ფერმაზე და საჭიროებაზე მორგებული  ცოდნის შეძენაში.

 

სასწავლო პროგრამები დაყოფილია ორ ძირითად ნაწილად, რომელიც მოიცავს შემდეგ საკითხებს:

სასოფლო-სამეურნეო ტრენინგები

 • ნიადაგის მომზადება დათესვისათვის
 • სათბურები
 • სარწყავი სისტემები
 • თესლი და სასუქი
 • თესვა
 • მოსავლის აღების მეთოდები
 • მავნებლები და დაავადებები
 • მოსავლის ხარისხის კონტროლი
 •  მარკეტინგი

ტექნიკის ტრენინგები

 • მძიმე და მსუბუქი ტექნიკა
 • ტექნიკური პერსონალის მომზადება
 • ტექნიკური მხარდაჭერა
 • მოწინავე ტექნოლოგია და ტექნიკა
 • სპეციალური აღჭურვილობა